بایگانی برچسب: خرید سیلیکون گرید پزشکی

سیلیکون قالبسازی RTV چیست و چه کاربردی دارد؟

سیلیکون قالبسازی RTV چیست و چه کاربردی دارد؟   سیلیکون قالبسازی RTV-2 – گرید صنعتی (RTV-2/4425 و RTV-2/530 ) سیلیکون قالبسازی RTV-2 – گرید غذایی (RTV-2/E640 ) سیلیکون قالبسازی RTV-2 – گرید پزشکی جهت ساخت اجزا مصنوعی بدن ( RTV-2/E620 ) سیلیکون مخصوص قطعات الکترونیکی ( RTV-2/HY215 ) سیلیکون پد پرینت ( RTV-2/HY916 )