بایگانی برچسب: سیلیکون قالب گیری در الگو برداری

روش استفاده از سیلیکون قالبگیری

روش استفاده از سیلیکون قالبگیری:   سیلیکون های قالبگیری نوعی پلیمرهای دو جزئی پرکاربرد هستند که در ابتدا بصورت مایع می باشد و با افزودن جزء دوم (کاتالیست) به سیلیکون باعث خشک شدن آن در زمان مشخصی می شود سیلیکون ها دارای ویسکوزیته های مختلفی می باشند که بطور کلی ویسکوزیته سیلیکون با سختی سیلیکون […]