بایگانی برچسب: سیلیکون abc

سیلیکون محفظه های الکترونیکی چیست؟

سیلیکون محفظه های الکترونیکی چیست؟   مشخصات سیلیکون مخصوص محفظه های الکترونیکی:   این نوع سیلیکون مخصوص پر کردن قطعات الکترونیکی برای جلوگیری از ایجاد شوک الکتریکی و ویبره در وسایل الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. این سیلیکون های دو جزیی دارای ویسکوزیته پایین می باشند و به آسانی داخل محفظه های الکترونیکی ریخته می […]