سیلیکون قالبسازی RTV چیست و چه کاربردی دارد؟

سیلیکون قالبسازی RTV چیست و چه کاربردی دارد؟

 

سیلیکون قالبسازی RTV-2 – گرید صنعتی (RTV-2/4425 و RTV-2/530 )

سیلیکون قالبسازی RTV-2 – گرید غذایی (RTV-2/E640 )

سیلیکون قالبسازی RTV-2 – گرید پزشکی جهت ساخت اجزا مصنوعی بدن ( RTV-2/E620 )

سیلیکون مخصوص قطعات الکترونیکی ( RTV-2/HY215 )

سیلیکون پد پرینت ( RTV-2/HY916 )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.